O scurtă poveste despre lărgirea spațiului

Vasile Andru (1942-2016)

Dificultatea de a-l vorbi de rău sau de a-l bârfi, dovedea că Andru trăieşte ca puțini alții, iar dificultatea de a-l vorbi numai de bine rămâne acum o dovadă că n-a murit clasic, cum obișnuiesc s-o facă cei mai mulți dintre noi. Încă trăim într-o lume plină de oameni pragmatişti, care se grăbesc să-i considere pe ceilalți morți, la cea mai neintenționată rănire a orgoliului, dar care nu sunt deloc realişti, mai ales față de propria valoare. Probabil din această cauză singurele urme pe care aceștia le lasă sunt rănile în sufletele altora. Iar mutarea lui Andru m-a tot provocat să aprofundez una dintre numeroasele sale întrebări aforistice (Cum să trăiască omul bine, ca să moară sănătos...), ajungând la Cum să trăiasca omul discret pentru a muri frumos, apoi la Cum să se mute omul dintr-un spațiu pentru a trăi frumos după propria absență.

Citisem despre Andru la sfârșitul anilor '80 în Albania, într-o revistă literară ajunsă la biblioteca Facultății de Istorie și Filologie a Universității din Tirana. Și fiindcă pe atunci știam o română destul de precară, pe care o completam cu pagini încă nescrise în albaneză, mă convinsesem că era vorba despre un scriitor clasic, decedat de mult, sau care scria ca și cum ar fi mort. Într-un fel ne asemănam. Era un soi de regăsire întru empatie, dar și un straniu mijloc psihologic care mă liniștea de câte ori eram prea convins că voi scrie ca un mort, fără a putea publica ceva vreodată și fără a cunoaște personal vreun scriitor de altă limbă.
 

Ne-am întâlnit pentru prima oară la redacția ”Vieții Românești”, un deceniu mai târziu, după ce rămăsesem de acord la telefon să-i duc câteva proze scrise direct în română. Știam doar cu aproximație cum arată. Nivelul tipografic al revistelor vremii le dădea multor scriitori chipul unora care scriu ca și cum ar fi morți, iar altora – ca și cum ar fi vii.  Nu l-am găsit pe Andru din prima, deși ne aflam amândoi în același birou. Mi-am dat repede seama că nu el era mic de statură, ci se lărgise spațiul. De altfel, prezența lui, trăsăturile feței, timbrul vocii, umorul plin de o uimire aproape copilărească, smerenia neostentativă, te puteau descumpăni: omul chiar trăia între două lumi; niciodată nu puteai ști când se află mai mult aici sau dincolo. Era un maestru al spațiului si al umbrei, unul dintre puținii scriitori care, într-o discreție superioară, te învăța cum să apreciezi dimensiunea luminoasă a umbrei, a profunzimilor, și să optezi pentru o mediatizare autentică a propriilor cărți, dincolo de orice combinație a tupeului cu infantilismul, respectând aproape cu sfințenie spațiul vital al fiecărui muritor sau mai puțin muritor.
În prezența lui Andru, spațiul se lărgea tacit – un dar neprețuit pentru orice străin de țară, dar autohton în literatură. N-am reținut data; țin minte doar că întâlnirea avusese ceva inițiatic, deoarece Andru m-a convins să-mi schimb y-urile numelui (care aminteau cumva de simbolul wireless-ului) cu două u-uri, care pentru primii modernişti reprezentau cicluri, vibrații divine-n mări viride / înverzite (”U, cycles, vibrements divins des mers virides”, A. Rimbaud, sonetul Vocale). Altfel riscam să devin ilizibil, căci numele autorului, mistic vorbind, uneori poate conta la fel ca și operele sale.

De-a lungul celor douăzeci de ani care au urmat, Andru a continuat să-mi lărgească spațiul, uneori prin prezență, alteori prin absență. Cred că era una dintre harismele sale: îi lăsa pe oameni să vorbească, dar mai ales să respire. Nu o dată am fost aproape revoltat de mărinimia cu care îi lăsa pe confrați să vorbească, deși cei mai mulți dintre ei vorbeau doar ca să se audă și apoi eventual să scrie ce auzeau. Spre nefericirea omeniei, dar spre fericirea literaturii, nu puțini au confundat respirația cu vorbirea şi nu s-au oprit nici la înmormântarea lui Andru, ca şi cum el venise pe lumea asta doar ca să ducă în lumea cealaltă biografiile lor online. Și nu păreau a avea de gând să și respire.
Mai era puțin şi m-aş fi convins că suntem la un târg de carte”, a spus la un moment dat Silvia Andrucovici (soția lui Andru).
Poate sună morbid, sau eu fusesem deja definitiv înfrânt de îndurarea lui Andru, dar voiam să cred că vorbitorii își lungeau promovările doar așteptând un semn că el, de fapt, nu murise, ci doar se întinsese, ca să-i asculte mai clar. Or Andru era și la propria înmormântare neschimbat: cu chipul și prezența înțeleptului care trăia între două lumi. Doar că nu-l văzusem vreodată ascultând cu ochii închiși.
Și poate fiindcă prietenia cu el îmi dăduse încă o dovadă că ilirii și dacii chiar sunt frați de suflet, cum se convinsese el simplu, după o emoționantă călătorie în Albania, unde avusese „senzația că-și întâlnește neamuri neştiute, deghizate în veşminte munteneşti, neamuri regăsite spontan”*, mi-am amintit de vechea expresie pe care albanezii de odinioară – tăcuți, fiindcă Fluviile adânci nu turuie – o rosteau încet la priveghiul neamurilor: Era om, s-a făcut cuvânt... Andru se făcuse mai mult carte, decât cuvânt, nume, amintire, și începuse să-și petreacă mai mult timp între carte și lume, decât între cele două lumi.

Nu se aflau la capelă nici o zecime dintre confrații cărora Andru le lărgise spațiul și pe care îi citise când n-aveau nimic de spus și îi ascultase când n-aveau nimic de scris. Sigur, blând, acel zâmbet copilăros al ființei sale nu-i permitea nimănui să se prefacă, mai ales în aceste vremuri, în care mulți indivizi sunt la fel şi când se prefac, şi cand nu se prefac. M-am gândit din nou că oameni cu discreția și profunzimea lui Andru nu pot fi marginalizați și nici idolatrizați, oricât ar lărgi spațiul, sau tocmai de aceea.

Potrivit logicii de aici și acum, ar trebui să intri în sevraj după ce un asemenea prieten pleacă sau adoarme. Dar a fost să nu fie: din acea zi, am rămas cu spațiul lărgit de prezența lui Andru, a cărui absență este printre foarte puținele care nu pustiește. Iar despre dificultate de a-l vorbi numai de bine, nu mai am nimic de adăugat.

Într-un spațiu lărgit, mai, 2017


* Vezi „Oameni care fac istoria. Şi oameni care îmbunătăţesc istoria”, convorbire cu Vasile Andru, București, aprilie 2007.