"Tubim" - një rrëfilm© - film de scurt metraj în limba albaneză

Trailer / Filmul 
(cu subtitrare în limba română. Textul poate fi citit aici)

[RO] Un film cvasi-biografic despre litere, metafore, amintiri, hârtii, exil, dragoste, invidie etc. Cuvântul "Tubim" înseamnă Adunare, dar poate fi citit și ca Tubi im - My Tube (EN). Cuvântul Rrëfilm (alcătuit de autor) are în același timp sensul de Spovedanie, Povestire, și Film.

[EN] Relationship between letters, paper and memory - and their impact on cinema. A short "semiotic"and quasi-biographical film in Albanian language. [EN] The word "Tubim" means Assembly, but it can also be read as Tubi im - My Tube, or Tube I'm (EN). The word "Rrëfilm" (made by the author) has at the same time the meaning of Confession, Storytelling, and Film

All Rights reserved.