”Aşa sunat-au aminţirile” / din Empatycon


Chipul Morţii s-a schimbat în timp.
Pietrele albe m-au învăţat să nu dispreţuiesc niciodată emfaza anumitor expresii. E un mod de a nu te maturiza precoce sau de a-ţi amâna sinuciderea, deşi pare paradoxal. Nu mai ţin minte cine m-a iniţiat în vorbitul cu pietre. Erau urmaşele stâncilor ce se sfărâmau de prea multă vechime şi se rostogoleau domol în lac, de obicei noaptea, pentru a ajunge în mâinile noastre. Trebuia să stai oarecum îngenunchiat pe nisipul subacvatic, să-ţi ridici capul spre cer, cu ochii închişi, să ai la tine cele două pietre vorbitoare - de mărimea unui pumn de copil - şi să începi să vorbeşti. Nimic nu se auzea mai clar sub apă decât discuţia purtată de pietre, la fel cum se aud bătăile maşinii de scris într-o noapte geroasă şi fără vânt. Cel mai bine puteai vorbi când vremea era bună şi apele - calme. Altfel riscai să-ţi intre apa în nas, în urechi, şi să nu ai liniştea necesară. Probabilitatea de a greşi un cuvânt rostit cu ajutorul pietrelor era de cel puţin trei ori mai mare decât putinţa unui bâlbâit de a pronunţa corect fie şi cuvântul „Moarte”. În scurt timp, am aflat uluit că unii ajunseseră nu doar să ştie la perfecţie limba maternă, ci să înveţe şi limbi străine. Mai era un băiat ceva mai în vârstă care - cum se zvonea - intenţiona să treacă în scris limba pietrelor. Iniţial, era suficient să ştii că pietrele vorbeau aceeaşi limbă străveche, indiferent de forma, culorile şi compunerea lor. Un diamant, de pildă, nu vorbea o limbă mai evoluată decât o piatră lipsită de sânge albastru. Important era să ştii cum să le foloseşti. Cel mai uşor era să înveţi vocalele. Pe urmă, vocalele se închideau în sine, se împrăştiau prin ape şi deveneau consoane. Vrăjitorul spunea că prima limbă a lumii fusese o singură vocală, vocala-tată (nu mamă), din care se născuseră toate celelalte sunete.
Cea dintâi frază rostită cu pietrele mele albe, a fost o întrebare:

- Ce faci?
Ecoul ascuţit, rece, metalic, al acestei întrebări m-a înfiorat. Ani mai târziu I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu-mi pusesem mie însumi acea întrebare, căci cu siguranţă aş fi ieşit din minţi odată cu răspunsul sau înaintea lui. Şi asta deoarece nu făceam nimic. Atunci doar eram. Îmi alesesem două pietre albe, stranii, ce semănau cu nişte ouă strâmbe, înlăuntrul cărora ardeau două lumânări minuscule, două flăcări albe ca zăpada, două priviri – dar nu ştiu nici azi ale cui anume – şi mă grăbeam în fiecare apus de soare să cad în genunchi şi să încerc să stau de vorbă cu cineva. Sunetele limbii pietrelor seamănă perfect cu sunetele maşinii clasice de scris, doar că limba pietrelor se aude cu mult mai bine şi se poate traduce mai uşor. Pentru că are un ecou inconfundabil şi nu lasă urme pe foi, de pildă.
După un an de zile, devenisem cel mai bun vorbitor în pietre. Invidia unora m-a obligat să inventez câteva cuvinte ce mi se păreau universale, accesibile chiar şi peştilor, şi pornisem în căutarea iubirii. Nu ştiu de ce am pornit să-mi caut iubirea şi nu averea, gloria sau alte chestiuni mai longevive. Dacă nu porneam să găsesc iubirea, poate aş fi primit câteva răspunsuri. M-am simţit insuportabil de jignit şi nesemnificativ aflând că şi bunicii cunoşteau limba pietrelor şi o vorbiseră în copilăriile lor ce păreau să se fi consumat în basme.
- Şi ce anume vorbeşti? - m-a întrebat Vrăjitorul. Cu cine?
- Încă n-am primit vreun răspuns. Dar nu renunţ.
- Vezi că mie o dată mi-a răspuns chiar moartea, - a surâs.
- Moartea? Şi ce ţi-a zis?
- Să mă rog.
Nu ştiu dacă-i ascultase Morţii sfatul (sau porunca), dar mi se părea cu neputinţă să fii atât de imprevizibil şi să vorbeşti ca el limba oamenilor, aşa de la sine, fără a te ruga şi fără a primi ajutorul substanţial al cuiva. Ştiu doar că, timp de şapte veri la rând, nici Iubirea şi nici Moartea nu mi-au dat răspuns.
Îi cunoşteam deja pe toţi vorbitorii în pietre ai oraşului şi începusem să vorbesc singur. Ierarhia ce domnea asupra vorbitorilor era prea ciudată. Unii erau foarte apreciaţi pentru că înjurau regimul comunist şi-l băgau în pizda mă-sii pe conducătorul nostru legendar chiar şi când acesta se odihnea şi-şi scria capodoperele la vreo cinci kilometri departe de apele unde noi îngenuncheam să vorbim. Alţii, mai mulţi la număr, erau consideraţi miniştri de externe, fiindcă stăteau de vorbă cu confraţi din străinătate şi aflau noutăţi sau date importante legate de viaţa în lumea liberă. Spre sfârşitul anului de democraţie 1990, de exemplu, ostaş devotat al predestinării, unul dintre foştii membri ai comunităţii lingvistice sus menţionate, a ţinut morţiş, poate pe bună dreptate, să primească un certificat de revoluţionar, disident sau opozant al regimului despotic. Era un certificat meritat cu prisosinţă, conform strigătelor sale, deoarece îndrăznise să înjure dictatorul şi pe lătrăii săi în vremuri în care nici măcar o muscă nu îndrăznea să se cace împotriva curentului. Neavând nici o altă posibilitate reală de a-şi dovedi fosta disidenţă, în afara celor două pietre („primele arme ale oamenilor de rând împotriva regimului sângeros”, „primele arme de apărare a democraţiei noastre fragile”) necunoscutul confrate din copilărie ne-a trimis câte o scrisoare lungă şi plină de metafore înflăcărate, prin care ne cerea să fim oameni de înaltă ţinută morală şi să trimitem în scris mărturii în acest sens. Cu puţin înainte de a-i răspunde, disidentul ne-a trimis o altă scrisoare, de data asta furioasă şi oarecum paranoică, în care ne ruga să nu mai trimitem nimic. Regimul căzuse, dar asta îi ridicase şi mai sus pe foşti, iar, deşi tacit, vorbirea în pietre era tot interzisă. Puteai să urli cât vrei, să zbieri, să umpli cu cerneală cantităţi de hârtie cu care te poţi hrăni timp de două veşnicii, să alcătuieşti petiţii şi articole şi înjurături şi blesteme şi blasfemii de tot soiul, să demaşti şi să remaşti etc., dar să nu-i bârfeşti pe noii lideri în pietre.
Emoţiile trăite când erai invitat sau nechemat să asculţi o convorbire în pietre semănau cu un început de orgasm. Febră, ameţeală, vis mistuindu-se înspre tării, mireasmă de ape eterne, ochi închişi, soare portocaliu dinspre pleoape, şi angoasa supremă a clipelor în care o vocală, o consoană, un cuvânt, o frază întreagă, aidoma lichidului făcător-de-prunci treceau graniţa şi se refăceau dincolo, în auzul unor fiinţe despre care nu ştiai cum arată şi de ce există. Nu oboseam deloc, ba uneori stăteam mai mult decât trebuie sub apă, crezând că refuzul parţial al oxigenului ne întinereşte sau cel puţin opreşte scurgerea timpului, nepermiţându-ne să ne maturizăm la fel ca surdomuţii în ale pietrelor.

*

Chipul Morţii s-a schimbat în timp, brusc şi violent, când ne-am dat seama că vreunul dintre vorbitori putea foarte uşor să ne înregistreze (nu ştiu cum şi unde) şi să ne toarne la Securitate. Nu puteai scăpa, fiindcă sunetele nu puteau fi mâncate sau înghiţite precum scrisorile. Ţinând din ce în ce mai mult la integritatea pielii, majoritatea vorbitorilor a renunţat la întrebări şi discuţii şi s-a dedat la taclale. A fost decăderea neprihănitei curiozităţi în spaimă. Legendarul conducător al ţării n-a mai fost băgat, dar nici scos din a mă-sii, iar cuvintele vecinilor străini făceau ocolul apelor în zadar, pentru că nimeni nu îndrăznea să răspundă, nimeni nu mai era curios să afle ce se întâmpla dincolo, nimeni nu risca să treacă graniţele. Am rămas doar eu, vorbind singur în pietre, deseori jenat că îngenuncheam în stomacul plaiului acvatic unde odinioară abia-ţi găseai un locşor, şi a rămas cerul superb de dincolo de pleoape, taina aceea sublimă a vorbitului singur, a sfintei mândrii că cineva ales, invizibil, stă de vorbă cu tine de câte ori vorbeşti singur. Au mai rămas cele două pietre albe, cu lumânări aprinse zidite veşnic în ele, aşezate cu grijă în sertarele mele din exil, mai grele decât orice roman de sertar, sub maşina de scris, înmulţite de pietricelele culese de Frumy care credea că pietricelele sunt ochişori şi că numărul lor ne ajută să ne vedem soarta mai clar.
Trecuse o întreagă copilărie de când începusem să scriu. Jurasem ca atunci când voi învăţa să bat la maşina de scris, să-mi folosesc pietrele copilăriei la corectat. Între timp, bunicii s-au mutat sub alte pietre, sfinţite de absenţele mele îndelungate, şi nimeni, nici măcar pietrele nu m-au mai ajutat să vorbesc singur, nu mi-au răspuns, deşi am îngenuncheat într-o iarnă pe malul lacului şi am pus întrebările: „Mai e cineva acolo-o-o? Mă aude cineva-a-a? Unde e-e-eşti? Mă au-u-uzi? Mă cite-e-eşti?”

*

- Poate ăsta a fost răspunsul Morţii, - m-a lămurit Vrăjitorul.
Nu puteam răspunde, dar nici nu mă atrăgea în mod deosebit răspunsul. Îmi aminteam cum Moartea îmi arătase curând pe unul dintre chipurile ei. Parcă s-a întâmplat mâine, deşi de la acea apariţie insolită au trecut douăzeci de romane, într-un cu totul alt spaţiu prielnic ratărilor. Abia împlinisem patru ani şi îngheţasem zâmbetul pe buzele rudelor, scriind într-o impecabilă limbă maternă, cu arătătorul, pe o tapitá* [Covor de perete, oriental, cumpărat de străbunicul Leon la Istanbul, când încă nu putea şti dacă se va întoarce viu la Enkelana şi că Dumnezeu îi va dărui doar patru fete. Tapitá-ua a fost o piesă de rezistenţă a zestrei bunicii mele şi a dispărut imediat după transformarea Vrăjitorului în carte.]  plină cu porumbei, cobre, pitoni, cămile ş.a.m.d.. Moartea mă pândea şi mi s-a înfăţişat în casa uneia dintre mătuşi. Cred că soarta mea textuală m-a trimis să dorm acolo într-o iarnă superbă. Îmi pregătiseră colţul de lângă sobă, ştiind cât de mult îmi plăcea să privesc flăcările. Trecuse de miezul nopţii şi, pesemne, şi de miezul răbdării mele, deoarece riscam să fac pe mine, dar mi-era jenă să merg până la toaletă. La trei paşi de colţul meu, dormea soacra misterioasă a mătuşii, o bătrânică trecută de optzeci de ani, aflată la cea de-a treia văduvie. Se zvonea că nu fusese niciodată vreo frumuseţe, ba chiar şchiopăta, dar avusese un noroc zguduitor la bărbaţi. Cine ştie ce echilibru tainic le revela bărbaţilor când şchiopăta. Părinţii o măritaseră iniţial, fără s-o întrebe, cu un ţăran bogat şi atât de bătrân, încât părea orăşean. Acesta se însurase parcă numai ca să nu-şi predea averea rudelor mereu nesătule, căci se prăpădise la zece luni după nuntă, achitând doar nouă luni din anii de rahat prin care e dizolvată luna de miere. Devenită brusc putred de bogată, cu un soţ ce cântărea din ce în ce mai puţin pe conştiinţă, soacra mătuşii mele a fost cerută de nevastă şi s-a măritat cu un orăşean care, la patruzeci de zile după luna de miere, a luat calea pribegiei. Cică a spălat căcaturi străine şi a îngrijit bătrâni demenţi până când a izbutit să-şi cumpere un lanţ hotelier şi să moară în condiţii încă neelucidate. Cu zece ani mai bogată, soacra s-a gândit că este momentul să-şi ia un soţ mai bogat în zile, dar nici acesta nu i-a putut supravieţui acelui farmec intraductibil, atât de visat, probabil, de multe tinere de azi. Cel de al treilea mort, i-a lăsat moştenire soţiei doar trei copii – plantaţi în scurtele pauze ale exilului – şi o văduvie ce avea prea puţină viaţă, dar nu mai ducea lipsă de nimic. În lenta şi purulenta-i invidie, gura lumii îi pusese deja femeii porecla de Tanti America, deoarece soţii ei fuseseră răpiţi, într-un fel sau altul, de emigraţie. Lângă capul de mumie prea vie al acestei eroine, mi s-a arătat pentru întâia oară chipul Morţii. Dormea cu gura deschisă, ca şi cum ar respira de trei ori în acelaşi timp – poate şi pe socoteala răposaţilor ei absenţi – nu sforăia, nu ştiam cum să nu fac pe mine.
- Tu eşti Moartea, deci… - i-am şoptit.
Eram mic şi încă neprihănit, dar n-am putut rezista unei imaginaţii morbide: ce s-ar fi întâmplat dacă turnam acum urina mea de îngeraş în gura Morţii. Neputinţa de a găsi un răspuns m-a ajutat să mă ţin. Lemnele ardeau în sobă, afară ningea, camera era bântuită de acea căldură ameţitoare a patului nupţial, dar şi de negura acelei orbirii parţiale ce-ţi sechestrează capul de câte ori nu te hotărăşti să faci pe tine. Nu mai ţin minte, dar nici nu mai contează, cât am stat aşa, nefăcând pe mine. Ştiu doar că m-am întrebat înfiorat: oare ce voi face timp de o veşnicie acolo jos, în mormântul rece, singur cuc, fără părinţi, fără bunici, fără ninsoare, fără lac şi fără flăcările pe care le iubeam atât de mult. Nu ştiam ce poţi face în lumea cealaltă, dar Vrăjitorul îmi mărturisise cândva că cei mulţi şi buni cam ştiu cum o ducem noi pe aci.

*

A trebuit să se scurgă multă urină îngerească până ce Moartea şi-a luat un alt chip, cu mult mai fioros, sau, mai exact: doar fioros, căci Moartea nu-i nuanţă, ci esenţă, şi, ca orice esenţă vie, alungă comparaţiile rele. Tocmai mă duseseră la grădiniţă şi, după lungi plânsete ce se grăbeau să-mi schimbe sângele în lacrimi sau invers, parcă, rămâneam cu gura căscată, deoarece nu-mi venea să cred că şi lacrimile se pot opri la un moment dat. Mă hotărâsem, nu ştiu de ce, să devin un mare maestru de înmormântări. Îmi găsisem deja doi discipoli, plănuisem să înfăptuim cel puţin o înmormântare pe săptămână, cu excepţia zilei de sâmbătă, când eram la bibliotecă. Şi veni ziua în care n-am mai avut pe cine şi pe ce să înmormântăm, în afara unei pietre. Era o piatră albă – şi asta n-am uitat-o niciodată, probabil una din cele multe cu care vorbeam sub apă – şi de asta mi-am adus aminte după vreo trei decenii. Nu ştiu cine o adusese la înmormântare, nu ştiu cum ajunsesem la convingerea că piatra aceea albă era moartă. Sau era doar despărţită de pereche şi putea fi înmormântată de vie, căci era cam acelaşi lucru. Eu am desenat cu degetul pe pământ forma mormântului, unul dintre locotenenţii mei a ridicat sapa, ca să-l sape, şi eu m-am ridicat rapid în picioare, ca să am, preţ de o moarte neaşteptată, un creier împărţit în două emisfere. Poate piatra mă blestemase cumva, ca să văd prin despărţirea craniului cum este să fii despărţit. Nu mai ţin minte decât că piatra albă a dispărut din memoria noastră imediată, s-a dematerializat sau s-a ascuns sub privire, şi că-mi auzeam cu o negrăită limpezime urletul şi că-mi făcea mare plăcere să descopăr că am o voce atât de a altuia (ca să moară el, nu eu). Trebuia să te castreze cineva, ca să poţi prinde o asemenea voce.
Medicul care mi-a cercetat rana a rămas atât de uimit de tăria craniului meu şi de mişcarea formidabilă a soartei dinlăuntrul lui, încât nu se grăbea să mă coase. Nu mai întâlnise aşa ceva nici măcar în zone în care ţăranii răzvrătiţi, deposedaţi de arme cu trei decenii în urmă, se sfâşiau între ei, folosind arme d'ale războiului post-nuclear. Şi poate ca să nu împartă obiectul uimirii cu nimeni – sau cine ştie ce i se dezvăluise din crăpătura aceea – m-a cusut şi mi-a prins pielea cu douăsprezece copci. (...)

*Amințiri - cuvânt al autorului

Fragment din Empatycon sau Cartea Vieții preMature, Librarium Haemus, București 2009.