Imunitate în diversitate

Photo & Copyright: A.-Ch. Kyçyku, Paris 2011
Abstract
În principiu, exilul, indiferent de motive, este părăsirea unui spațiu și mutarea în altul, unde nu întotdeauna este loc și nici timp, mai ales în lipsa unei culturi cât de cât acceptabile. Altfel, exilantul nu va putea ieși din starea cărnii vorbitoare și nu se va regăsi în noua sa existență, pierzându-și treptat și esențele spațiului originar.

Cuvinte-cheie

Exil, emigrație comparată, cultură, exod, originalitate, ospitalitate, pragmatism, religie.


Carte și cetățenie

O întâmplare la prima vedere doar ridicolă și absurdă, greu de crezut chiar și în stare de ebrietate sau în exces de poezie, m-a ajutat să lansez sintagma ”Emigrație comparată”. Ramură a imagologiei și a semioticii, în condițiile actuale, ea poate avea un viitor mai aparte, adică să-i folosească mai mult trecutului, decât prezentului. După ce a cumpărat una din cărțile mele virtuale în limba albaneză, o tânără care – conform datelor afișate – nu știe decât engleza, probabil formată să creadă că pe planeta asta există doar o singură limbă, s-a străduit să-mi citească cartea și a ajuns la concluzia că autorul scrie într-o engleză îngrozitor de săracă, iar cartea este cea mai proastă posibilă, un ”catastrophic disaster”.
E adevărat că cititorii acestor decenii au o ignoranță care nu este digerată nici măcar de literatură sau de anecdotic, încât nu lipsesc cazurile în care autorul se întreabă cu toată gravitatea: Care dintre noi s-a născut în zadar și / sau Care dintre noi într-adevăr s-a născut?! Cititorii care confundă dreptul înnăscut de a fi cetățean cu suferința de a fi cult, mereu îmi amintesc de acea gașcă de tineri – tot dintr-o carte scrisă în albaneză și citită în nu știu ce limbă – care se întrebau mirați: ”Dar noi șurubelnițe avem – de ce nu putem desface niște metafore?!” Tragismul situației cred că spulberă orice plăcerea orgolioasă chiar și la autorii începători. Evidența ne transmite fără nicio metaforă faptul că mase imense de cititori-cetățeni, convinși că se află undeva-cândva, nu realizează că au fost absorbiți de un spațiu care poate fi denumit ”Surghiun în virtual”.    

Exemple din trecutul apropiat

Cred că puţini homo sapiens – culți și a căror prezență în spațiul public se reduce în progresie geometrică – pot nega faptul că un exil, indiferent de motive, seamănă cu o blândă închisoare. Şi chiar dacă ar fi visat să ajungă la o închisoare, fiinţa umană, probabil genetic, din prima clipă acţionează şi meditează cum să evadeze. Ea regretă graba cu care și-a pierdut matca existențială și disperă față de matca altora, în care a visat sau a fost aruncată s-o ia de la capăt. Poetic vorbind, e ca și cum cineva ar intra în pântecele mamei altuia pentru a se naște mai norocos.
Imprevizibilul din noi reprezintă şi cea dintâi evadare lăuntrică nu din închisoarea noii realităţi (exilul), ci din închisoarea deja părăsită, a structurii originare. Lucrurile sunt cât se poate de simple: cu vechea fiinţă, cu limba maternă, nu poţi face faţă realităţii străine. Eşti pus în faţa unei dileme în egală măsură spirituală și pragmatică: îţi păstrezi limba maternă şi rămâi un fel de fantomă exotică în sânul societăţii de adopţie, sau începi să devii un fel de fantomă pentru spațiul din care ai plecat, şi accepţi să te integrezi în viaţa străină. Sună demonetizat, dar numai cultura te poate ajuta în asemenea situații să nu te înstrăinezi total și definitiv de ceea ce clasicii numeau ființă umană.

Personal, am plecat din Albania nu din motive economice şi nici strict literare. Exilul meu a rămas unul cultural, iar relația cu țara de origine, scriitoricește vorbind, s-a desfășurat mereu între două uimiri / umiliri: Nu m-ai trimis, ci m-ai gonit / Nu m-ai gonit, ci m-ai trimis. Întruchipând elemente substanțiale și simbolice ale lumii balcanice, răsăritene și vechi-europene, cu revelațiile, îndurările și ciudățeniile deseori impuse din exterior, Albania a avut parte până acum de câteva traume de natură socială, culturală și spirituală de mari proporţii, mai ales dacă avem în vedere populaţia ei destul de mică în interiorul granițelor oficiale, nu culturale. Ca o tradițională ţară europeană care trebuie să se regăsească în mereu noile configurații geopolitice, trecută sub un lung şir de cotropiri, războaie care se defășurau în ea și în jurul ei, Albania esențială, pentru a refuza dizolvarea ca naţiune – atât de temeinic lucrată de modernitate – s-a folosit de două mari exoduri (unul în secolul XV, când aproape 500 de mii de albanezi, aproape jumătatea populației de atunci, s-au exilat în Italia, după moartea lui Scanderbeg, în principiu pentru a refuza islamizarea, iar celălalt: la începutul anilor ’90 ai secolului trecut, după o jumătate de veac de dictatură și după căderea Zidului Berlinului, când câteva zeci de mii de albanezi, de toate vârstele și profesiile, inclusiv pensionari, cu puțin înainte de a se trezi izolați și genetic, au dărâmat zidurile ambasadelor străine de la Tirana, precum şi zidurile invizibile ridicate dimprejurul graniţelor fostului stat comunist şi ateu, devenind, precum bine a spus un anonim intelectual italian: “primii europeni uniţi ai continentului nostru”). Acest al doilea exod, în mod paradoxal, s-a desfăcurat sub semnul reîntâlnirii cu restul continentului, dar și ca un pas spre globalizare. Tot în spiritul păstrării identităţii naţionale, albanezii au trecut şi prin două mari convertiri religioase: de la păgânism la creştinism, şi parțial de la creştinism la islamism, rămânând în esenţă doar un popor a cărui genă se situează în afara unei anumite structuri religioase de câte ori se pune problema desfiinţării ca neam.

Dar cum se pune problema pentru exilații acestui deceniu, care nu sunt artiști, nu lasă să se înțeleagă dacă sunt goniți sau trimiși, nu par a fi împinși de nevoia de a supraviețui intelectual, cultural și nici artistic, și care au fost educați să aibă în toate religia și în religie totul?
Câteva lucruri sunt certe, însă:
-  Ei nu vor, sau nu mai pot risca să lupte pentru a-și elibera țările și a duce o viață normală acolo unde s-au născut;
- Cu excepția copiilor, femeilor și bătrânilor, nevinovații care mizează pe drepturile declarate ale omului, pe devitalizarea europenilor și pe ospitalitatea acestora, părăsesc un război multiplu și produc altul în spațiul unde se grăbesc să se stabilească;
- Pe unii dintre ei, nivelul precar de cultură al semenilor, asemănător deja la nivel global, îi mână să adopte un idealism iluzoriu întru civilizarea restului planetei, văzând în globalizare un pas triumfal al concepției lor etno-religioase; întotdeauna decăderea culturală scoate la prim plan moralitatea justițiară deseori extremă, care, la rândul ei, nici nu produce și nici nu poate revigora cultura;
-  Mânia unora față de Occident este, în dimensiunea ei nevăzută, o tulburătoare admirație amestecată cu voyerism, cu plictis al genei, să zicem, cu nevoia de a ieși din propriul sistem de semne și de a îmbrățișa un mod de viață, de îmbătrânire și de moarte, pe care tradițional au blamat-o;
- Datorită prelungirii mediului de viață, în marea lor majoritate ei nu deosebesc misionarismul civilizatoriu de jocurile pragmatismului care, prin depopularea unor spații și suprapopularea altora, încearcă să reducă anumite cheltuieli și să atingă paroxismul prin maximum de muncă și minimum de (răs)plată;
- Orientarea gândirii de astăzi înspre crearea unei lumi a serviciilor, prin masivizarea, alias profanarea actului numit cultural, găsește în acești exilați / pribegi / refugiați întruchiparea deplină a cetățeanului care se reprofilează fără a cere nimic în schimb pentru profesia anterioară, într-un mediu pe care nu îl cunoaște, decât prin prejudecăți și antipatii slab argumentate, căruia nu-i știe limba și pe a cărui civilizație vine s-o schimbe, fie voit, fie doar prin mutarea în ea.

Legi scrise și nescrise, dar mai ales realități

Deşi în spiritualitatea popoarelor care cunosc de mult pribegia există un adevărat pachet de legi nescrise care se străduiesc să reglementeze viaţa unui străin printre străini, indiferent de zona geografică şi de specificul religios şi cultural al ţării de adopţie, multe din aceste legi nu au puterea dorită, mai ales în clipe strict personale, unice, atât de dese în primii ani ai unui exil și atât de extenuante pe parcurs. După o perioadă suficient de lungă de integrare în noua viață, Exilul real, nu cel virtual, mi se pare o stare mai intimă chiar şi decât moartea, poate pentru că mentalitatea pragmatistă a redus treptat impactul morții odată cu secularizarea societății și pune la același nivel de importanță spirituală și inutilitatea individului, și uniformizarea lui, și înstrăinarea, și scopul existenței. Astfel decăderea culturală încearcă să inoculeze convingerea că  instinctul supraviețuirii biologice este de natură transcedentală, vine în locul fericirii pe care n-o putem procura altfel, devalorizând implicit actul păstrării identității.

La una dintre nuvelele volumului “Dulcea taină a nebuniei” (Editura Eminescu, București 1998), un personaj ajunge la concluzia că “Exilatul a pierdut tot, în afara lui Dumnezeu”. Nu vreau să cresc artificial procentul religios al discuţiei, dar orice pierdere în lumea reală poate fi un câștig în Metaforic și / sau Transcedental. Refuzul unora dintre exilanți de a se asimila definitiv realităţilor străine, închiderea lor tacită faţă de numeroasele ispite ale epocii numită postmodernă sau globală, dedublarea lor rafinată, putinţa de a trăi două vieţi în spaţiul unei singure vieţi – deși uneori nu pot trăi niciuna în mijlocul a două vieți, fiind ca ”doi șeptari într-un treisprezece” (proverb albanez) – bilingvismul ca un soi de ochelari cu trei lentile paralele, şi mai ales vitalitatea celui proaspăt reprofilat, în aproape toate domeniile, i-a ținut constant pe exilați, în primul rând pe cei din Balcani, într-un soi de malaxor mediatic din care nu trebuie să iasă decât într-o formă și valoare acceptabile de sistemul occidental de semne.  Toate popoarele estice care au trecut sub calvarul dictaturii, continuă să treacă acum sub un soi de dictatură mediatică, susținută de interese economice, de prejudecăţi şi de nepăsarea provenită din suficiență, saturație materială, confort și orgolii ale restului Europei. Nefiind nici pe departe îngeri, dar fiind uneori, prin calitatea și cantitatea suferințelor îndurate, mai mult decât cetățeni, esticii au fost văzuţi intenţionat ca neciopliți, necivilizați, inflexibili etc. Am ajuns, printre altele, datorită unor asociaţiuni deloc hazardate, la o concluzie oarecum surprinzătoare: Cu cât mai aproape de arhetipal și de propria structură ancestrală să fie o grupă de oameni, cu atât mai luptată / umilită va fi de epoca actuală.

Vrajba faţă de cei-aproape-arhetipali nu este, din păcate, doar o stare socială, politică şi culturală trecătoare, ci o adevărată structură psihică, ce revine ciclic şi poate fi transmisă poate genetic. Solidaritatea celor-aproape-arhetipali, capacitate de a îndura, de a suferi fără a cere răsplată, ambiția de a reuși, păstrate uneori cu preţul vieţii civice şi cu o sfinţenie nedeclarativă, aproape exact cum ni le-a lăsat Dumnezeu, constituie un chin real pentru restul decadent al indivizilor planetei, pentru cei părăsiţi de har, de idealuri neinterpretabile, sau pur şi simplu de o energie fizică pe măsura celei intelectuale. Astfel vitalitatea rezultă a fi argumentul tacit, individual și colectiv, al tuturor minţilor închise, ispita şi imboldul pentru a acţiona destructiv împotriva celor puţini şi vitali. Dar trebuie făcută clar diferența dintre o vitalitate spirituală, culturală, conștientă, și una strict fizică, demografică, mediatică. Pentru că în momentul de față principiile și realitățile Europei oficiale sunt puse la încercare și între ele (realitățile de către principii și viceversa), dar și de o întreagă structură etnico-religioasă venită din alte spații, într-un moment în care, înainte de a se încheia o integrare internă, se cere insistent o integrare a celor externi. Teoretic, starea de acum poate fi considerată un episod din ciclica ciocnire a civilizațiilor, dar în realitate ea este o ciocnire a zonelor de influență, sau a câtorva modalități de a globaliza.

Ospitalitatea și natura

Acum ceva ani în urmă, când exilul avea un alt chip, alte cauze și alte scopuri, celebrul muzician Alexandru Bălănescu a făcut o aserțiune interesantă: “Mai bine minoritate, decât niciodată”. Pragmatismul lumii actuale, din nefericire, vine cu o replică nu chiar liniștitoare: ”Mai bine niciodată, decât minoritate / majoritate”. A fi în minoritate, în esență înseamnă a suferi și a te bucura împreună cu majoritarii, ceea ce reduce dreptul minoritarilor de a se plânge de o cantitate nedrept mai mare de suferință comarativ cu majoritarii (o binevenită lecție de smerenie). Dar a fi în minoritate înseamnă și a fi în originalitate[1], a fi văzut altfel, primit altfel, perceput altfel, ceea ce îi îndeamnă pe minoritari să accepte cu mai multă generozitate “taxele” cerute de originalitate. Această originalitate, precum talantul încredințat în pilda creştină, poate fi însutită sau îngropată. Altfel se va mai observa încă o dată cum ospitalitatea abuzată poate fi mai dură în răzbunare decât însăși natura.
În prezentul care trezește atâtea dezbateri sterile și reconfigurează destine ale unor mari mase de cetățeni și de mici nuclee de oameni (cititori), când populații majoritare undeva devin minoritare altundeva și invers, nu problema unității în diversitate este esențială, ci asigurarea unei imunități reale și în cadrul unității, și în cadrul diversității. Mai rar în istorie condițiile au impus nevoia unei imunități egale și pentru minoritari, și pentru majoritari, indiferent de civilizația pe care se văd îndreptățiți s-o afirme.

[1] Fragmente ale acestui eseu au fost prezentate la întrunirea „La mine acasă” de la Neptun, 2003, organizată de Uniunea Scriitorilor din România.