Events

Titlul Ambasador al Națiunii
Tirana, martie 2019


Romanul ”Tatăl” - Premiul Academiei Kult din Tirana 
"Cea mai bună carte a anului" (2018)


"A bridge" [Al / RO]

***

"O lume mai încolo", teatru / Premiul II "Katarina Josip" 
pentru Dramă Originală Albaneză 2015

 
Teatrul Național din Prishtina, cu sprijinul Ministerului Culturii, Tineretului și Sportului al Kosovei, Prishtina, aprilie 2016.

******


Republica Albania
Consiliul Municipiului Pogradec

C E R T I F I C A T
I se acordă titlul:
“Cetăţean de Onoare”
Dlui. Ardian K. Kycyku
Cu motivaţia:
"Personalitate distinsă în domeniul literar, scriitor, ale cărui opere, traduse în câteva limbi, au adus ridicarea imaginii oraşului Pogradec şi a Albaniei în lume. Cu o contribuţie deosebită la întărirea prieteniei poporului nostru cu poporul român"

MUNICIPIUL POGRADEC
PRIMAR